اینجا ایرانه باند فرود آقا امام زمان(عج)

گناه کردن و جهالت ممنوع!!!

اینجا ایرانه باند فرود آقا امام زمان(عج)

گناه کردن و جهالت ممنوع!!!

اینجا ایرانه باند فرود آقا امام زمان(عج)

Runway به معنای باند فرود است.ما ایرانیان مسلمان و به خصوص شیعیان باید برای ظهور مولامون آقا امام زمان (عج) تلاش کنیم....کلیپ های من در آپارات رو هم تماشا کنین http://www.aparat.com/alirezazarnooshe

DOWN WITH AMERICA

DOWN WITH ISRAEL

DOWN WITH HOUSE OF SAUD

۷ مطلب در اسفند ۱۳۹۴ ثبت شده است

۲۵
اسفند
بسم الله الرحمن الرحیم
6262
 پیامبر(ص)...گوئی می‎بینم که او دردمند و بیمار شده، و نیاز به پرستار دارد، خداوند حضرت مریم دختر عمران را به پرستاری او می‌فرستد، تا از او پرستاری کند

  • علیرضا ز.ف
۱۵
اسفند

متن شایعه

"  از پدر پرسیم برای چی انقلاب کردید؟ پاسخ داد: برای اسلام
گفتم مگه اون زمان نماز نمیخوندی؟
...
چرا
مگه مسجد نمیرفتی؟
...
چرا
مگه مکه نمیرفتی؟
...
چرا
مگه محرم تکیه ودسته نبود؟
...
چرا بود
مگه زنت حجاب نداشت؟
...
چراداشت
مگه نزول بدنبود
...
خیلی بدبود
مگه ناموس محلتون حرمت نداشت؟
...
چرازیاد داشت
مگه صدای اذان از رادیو پخش نمیشد؟
...
چرا میشد
گفتم خب پس چه تغییری ایجادکردید؟
کمی درنگ کرد وهیچ پاسخی نداشت گفتم اما امروز فرزند تو نماز نمی خواند از حج متنفر و از کربلا بغض دارد ازحجاب گریزان و ازچشم حیض و نامرد مردان محله درفغان . نزول بیداد میکند بانکهای اسلامی را ببین! دختران انقلابی فاحشه را نشانت بدهم؟ مساجدخالی و پارتیهای انچنانی شبانه را؟ شاه غارت کرد؟چقدر؟ جان بچت چقدرخورد چقدربرد؟ دراین ایام شکوهمند چقدر از پول من و تو به جیب اخوند رفت؟
اسلام امد اما ازنوع جدیدش همانیکه جماعت اخوند میخواستند باشد!
پدر دیگه ازتهدید کسی نمیترسم حرفم را با منطق و ادب خواهم گفت هرجاکه باشم دیگه زمان ان فرارسیده که ما برای خود کاری کنیم پدر. سوغات انقلاب شما برای مافقط ذلت بود و فلاکت و دشمنی با همه دنیا. من به فرزندم حقیقت را خواهم گفت! "

 

 

پاسخ شایعه

  • علیرضا ز.ف
۱۵
اسفند

 

متن شایعه

 

" ای ﺷﺎﻩ ﺧﺎﺋﻦ ، ﺑﻪ ﭼﻪ ﺣﻘﯽ ﺑﻨﺰﯾﻦ

1000 ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺭﻭ 6 ﺭﯾﺎﻝ ﻣﯽ

ﻓﺮﻭﺧﺘﯽ؟؟ ﮔﻮﺷﺖ 30000 ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺭﻭ

7 ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻣﯽ ﻓﺮﻭﺧﺘﯽ؟؟ ﺳﮑﻪ ﯾﮏ ﻭ ﻧﯿﻢ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺭﻭ 80 ﺗﻮﻣﺎﻥ؟!

ﺍﯼ ﺩﺯﺩ، ﺑﻪ ﭼﻪ ﺣﻘﯽ ﭘﺴﺘﻪ 60000

ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺭﻭ 8 ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭ ﻧﺎﻥ ﺳﻨﮕﮏ

1000 ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺭﻭ 3 ﺭﯾﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﯽ

ﺩﺍﺩﯼ؟ ﺁﺧﺮ ﺗﻮ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﻭ ﺍﻧﺼﺎﻑ ﺩﺍﺷﺘﯽ

ﺍﯼ ﺩﯾﮑﺘﺎﺗﻮﺭ؟ !

ﺍﯼ ﺩﯾﻮ، ﭘﺎﺳﭙﻮﺭﺗﯽ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﯼ ﺩﺳﺖ ﻣﻠﺖ

ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﯾﺰﺍ ﺑﺮﻭﻧﺪ ﮔﺮﺩﺵ ﺍﺭﻭﭘﺎ

ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺸﻮﺩ؟ ! ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺍﺭﺗﺶ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ

ﺩﻧﯿﺎ ﺭﻭ ﺳﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺸﻮﺩ؟ !

ﺍﯼ ﺧﺎﺋﻦ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ، ﭼﺮﺍ ﺩﻻﺭ 4000

ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺭﺍ 7 ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻣﯽ

ﻓﺮﻭﺧﺘﯽ؟ ! ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮﺩﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﻓﻬﯿﻢ ﻭ

ﺁﮔﺎﻩ !! ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺣﻘﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﺍﺯﺕ ﻣﯽ

ﮔﯿﺮﻥ؟ ﺩﯾﺪﯼ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﻪ ﺣﻘﺪﺍﺭ ﺭﺳﯿﺪ؟"

 

 

پاسخ شایعه

  • علیرضا ز.ف
۱۵
اسفند

بسم الله الرحمن الرحیممتن و پاسخ شایعه


این سریال پشتوانه پژوهشی خوبی دارد و ادعاهای غیرمستند و مغالطه های متن شایعه موجب جعل واقعیتهای تاریخ نمی شود
http://uupload.ir/files/bpic_shayeaat.ir.jpg

«متن شایعه»

 "ﺳﺮﯾﺎﻝ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻍ ﻭ ﻟﺠﻦ ﭘﺮﺍﮐﻨﯽ ﻣﻌﻤﺎﯼ ﺷﺎﻩ...ﺳﺮﯾﺎﻟﯽ ﻣﺰﺧﺮﻓﯽ ﮐﻪ ۹۰ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﻦ ﺍﺯ ﺟﯿﺐ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺧﺮﺟﺶ ﺷﺪﻩ ...ﺍﯼ ﮐﺎﺵ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﯾﮏ ﻗﻠﺪﺭ ﺑﯽ ﺳﻮﺍﺩ !! ﺩﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭ !! ﺗﺮﻳﺎﻛﯽ !! ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﻣﻮﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺴﺎﺯﻩ، ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﺩﻭﺳﯽ، ﺣﺎﻓﻆ، ﺳﻌﺪﯼ ﻭ ﺧﯿﺎﻡ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ ﻫﺎﻣﻮﻥ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﺯﯾﺒﺎ ﻭ ﺟﺪﯾﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺷﺎﻧﺸﻮﻥ ﺑﺴﺎﺯﻩ ... ﺑﺮﺍﻣﻮﻥ ﺟﺎﺩﻩ ﻭ ﺭﺍﻩﺁﻫﻦ ﺑﺴﺎﺯﻩ .... ﺍﯼ ﮐﺎﺵ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﯾﮏ ﺟﻮﺍﻥ ﺧﻮﺷﮕﺬﺭﺍﻥ !! ﻭ ﺑﯽﻋﺮﺿﻪ !! ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﻭ ﻣﺪﺭﻧﺘﺮﯾﻦ ﻭﺭﺯﺷﮕﺎﻩ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﻭ ﺑﺮﺍﻣﻮﻥ ﺑﺴﺎﺯﻩ، ﺯﺑﺪﻩ ﺗﺮﯾﻦ ﻭ ﺷﺠﺎﻉ ﺗﺮﯾﻦ ﻭ ﻓﺪﺍﮐﺎﺭﺗﺮﯾﻦ ﺍﻓﺴﺮﺍﻥ ﻭ ﺧﻠﺒﺎﻧﺎﻥ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﻭ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﻪ ...ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺑﯽ ﻋﺮﺿﻪ !! ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻣﻮﻥ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯼ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺩ، F-14 ، ﺑﺨﺮﻩ !! ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﻻ ﺍﺑﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺍﺭﺗﺶ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﻭ ﺑﺮﺍﻣﻮﻥ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﻨﻪ، ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺭﻭ ﺑﺮﺍﻣﻮﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﯾﺰﺍ ﺑﮑﻨﻪ، ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺳﺮﺍﻧﻪ ﻣﻮﻥ ﺭﻭ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﺑﮑﻨﻪ .... ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﻋﯿﺎﺷﯽ ! ﻭ ﻭﻟﺨﺮﺟﯽ ! ﮐﻨﻪ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ : ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﺣﺴﺎﺑﯽ، ﺩﮐﺘﺮ ﻣﻌﯿﻦ، ﺍﯾﺮﺝ ﺍﻓﺸﺎﺭ، ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻣﺼﺎﺣﺐ، ﺩﺍﺭﯾﻮﺵ ﺁﺷﻮﺭﯼ، ﻭ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﭼﻬﺮﻩ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﺶ ﮐﺸﻒ ﻭ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺑﺸﻪ ...ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺧﻔﻘﺎﻥ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﻨﻪ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺗﯿﺘﺮ ﺑﺰﻧﻨﺪ !! ﺍﻭﻧﻘﺪﻩ ﺩﯾﮑﺘﺎﺗﻮﺭ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎﺗﻼﯼ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﻭ ﺑﺒﺨﺸﻪ، ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻭﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎﻡ ﺑﺎﻻﯼ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﺪﻩ !! ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻟﺠﻦ ﺑﮑﺸﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻓﺮﺩﯾﻦ ﺑﺸﻨﺪ !! ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺑﻪ ﺍﺩﺏ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻨﻪ ﮐﻪ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﻓﺮﻭﻍ ﻭ ﺳﻬﺮﺍﺏ ﻭ ﺍﺧﻮﺍﻥ ﻭ ﺷﺎﻣﻠﻮ ﻭ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﺑﺎﺩﯼ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺑﺪﻩ !! ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺑﯽ ﻋﺮﺿﻪ !! ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻪ، ﻋﻘﺎﺏ ﺍﻭﭘﯿﮏ ﺑﺸﻪ ﻭ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺘﻤﻮﻥ ﺭﻭ ﻫﯽ ﺑﺒﺮﻩ ﺑﺎﻻ !! ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺿﺪ ﺩﯾﻦ ﻭ ﺭﻭﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﺁﯾﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻄﻬﺮﯼ ﺁﺯﺍﺩﺍﻧﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺗﺪﺭﯾﺲ ﻭ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ﮐﻨﻦ !! ﻣﻦ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺷﻤﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﻗﻠﺪﺭﻫﺎ، ﺑﯽﺳﻮﺍﺩﻫﺎ، ﻋﯿﺎﺵ ﻫﺎ ﻭ ﺑﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺭﻭ ﻣﯿﺴﺎﺯﻥ !! "

 

«پاسخ شایعه»

  • علیرضا ز.ف
۰۷
اسفند

بسم الله الرحمن الرحیم


http://masaf.ir/images/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%20%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-shia%20muslim.jpg


یکی از ارکان اصلی، بلکه اصلی‎ترین رکن نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه می باشد؛ زیرا هم مشروعیت نظام وابسته به آن بوده و  هم نقطه اصلی تفاوت بین حکومت اسلامی شیعی و دیگر حکومت‎ها، در این رکن است.
بحث در این موضوع از دیرباز در میان فقهای شیعه مطرح بوده و تمامی قائلین به ولایت فقیه، آن را بر مبنای نصب از سوی ائمه علیهم السلام تبیین می‎کردند؛ یعنی معتقد بودند که فقیه جامع الشرایط از سوی امام معصوم(ع) به مقام ولایت منصوب شده است.
پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تشکیل حکومت اسلامی بر مبنای ولایت فقیه، باعث طرح بحث‎های بیشتر و عمیق‎تری در این زمینه گردید و این مباحث، راه را برای ارائه نظریات جدید هموار نمود. یکی از این آرای جدید، نظریه «انتخاب» بود که از سوی بعضی فقها و اندیشمندان(1) مطرح شد و از همان ابتدا مورد نقد و بررسی قرار گرفت؛ در ادامه به بررسی بسیار اجمالی دو نظریه انتصاب و انتخاب خواهیم پرداخت.

  • علیرضا ز.ف
۰۲
اسفند
بسم الله الرحمن الرحیم

http://masaf.ir/images/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A8%D9%88%DB%8C%20%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8E%D8%AF%D9%87%D8%AF-shia%20muslim.png

به اذعان فوکویاما دکترین ولایت فقیه، نشان‎دهنده قدرت اسلام قبل از ظهور است.

 

یکی از مفاهیم مهم و بحث‎برانگیزی که در حال حاضر مورد توجه محافل علمی مخصوصا کرسی‎های نظریه پردازی در زمینه  علوم انسانی و آینده‎پژوهشی قرار گرفته‎است، بحثی با عنوان قرار گرفتن زمان کنونی در پیچ تاریخی تاثیرگذار و مهم می‎باشد؛ در این مقاله در نظر داریم به‎منظور درک بهتر این مفهوم و مباحث متعلق به آن به  تحلیل تاریخ از دو نوع دیدگاه غربی و  اسلامی مبتنی بر قرآن بپردازیم:

  • علیرضا ز.ف
۰۱
اسفند

بسم الله الرحمن الرحیم

بــــدون شـــرح

52456415641

  • علیرضا ز.ف