اینجا ایرانه باند فرود آقا امام زمان(عج)

گناه کردن و جهالت ممنوع!!!

اینجا ایرانه باند فرود آقا امام زمان(عج)

گناه کردن و جهالت ممنوع!!!

اینجا ایرانه باند فرود آقا امام زمان(عج)

Runway به معنای باند فرود است.ما ایرانیان مسلمان و به خصوص شیعیان باید برای ظهور مولامون آقا امام زمان (عج) تلاش کنیم....کلیپ های من در آپارات رو هم تماشا کنین http://www.aparat.com/alirezazarnooshe

DOWN WITH AMERICA

DOWN WITH ISRAEL

DOWN WITH HOUSE OF SAUD

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تاریخ ایران» ثبت شده است

۱۵
اسفند

بسم الله الرحمن الرحیممتن و پاسخ شایعه


این سریال پشتوانه پژوهشی خوبی دارد و ادعاهای غیرمستند و مغالطه های متن شایعه موجب جعل واقعیتهای تاریخ نمی شود
http://uupload.ir/files/bpic_shayeaat.ir.jpg

«متن شایعه»

 "ﺳﺮﯾﺎﻝ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻍ ﻭ ﻟﺠﻦ ﭘﺮﺍﮐﻨﯽ ﻣﻌﻤﺎﯼ ﺷﺎﻩ...ﺳﺮﯾﺎﻟﯽ ﻣﺰﺧﺮﻓﯽ ﮐﻪ ۹۰ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﻦ ﺍﺯ ﺟﯿﺐ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺧﺮﺟﺶ ﺷﺪﻩ ...ﺍﯼ ﮐﺎﺵ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﯾﮏ ﻗﻠﺪﺭ ﺑﯽ ﺳﻮﺍﺩ !! ﺩﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭ !! ﺗﺮﻳﺎﻛﯽ !! ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﻣﻮﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺴﺎﺯﻩ، ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﺩﻭﺳﯽ، ﺣﺎﻓﻆ، ﺳﻌﺪﯼ ﻭ ﺧﯿﺎﻡ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ ﻫﺎﻣﻮﻥ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﺯﯾﺒﺎ ﻭ ﺟﺪﯾﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺷﺎﻧﺸﻮﻥ ﺑﺴﺎﺯﻩ ... ﺑﺮﺍﻣﻮﻥ ﺟﺎﺩﻩ ﻭ ﺭﺍﻩﺁﻫﻦ ﺑﺴﺎﺯﻩ .... ﺍﯼ ﮐﺎﺵ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﯾﮏ ﺟﻮﺍﻥ ﺧﻮﺷﮕﺬﺭﺍﻥ !! ﻭ ﺑﯽﻋﺮﺿﻪ !! ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﻭ ﻣﺪﺭﻧﺘﺮﯾﻦ ﻭﺭﺯﺷﮕﺎﻩ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﻭ ﺑﺮﺍﻣﻮﻥ ﺑﺴﺎﺯﻩ، ﺯﺑﺪﻩ ﺗﺮﯾﻦ ﻭ ﺷﺠﺎﻉ ﺗﺮﯾﻦ ﻭ ﻓﺪﺍﮐﺎﺭﺗﺮﯾﻦ ﺍﻓﺴﺮﺍﻥ ﻭ ﺧﻠﺒﺎﻧﺎﻥ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﻭ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﻪ ...ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺑﯽ ﻋﺮﺿﻪ !! ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻣﻮﻥ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯼ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺩ، F-14 ، ﺑﺨﺮﻩ !! ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﻻ ﺍﺑﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺍﺭﺗﺶ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﻭ ﺑﺮﺍﻣﻮﻥ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﻨﻪ، ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺭﻭ ﺑﺮﺍﻣﻮﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﯾﺰﺍ ﺑﮑﻨﻪ، ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺳﺮﺍﻧﻪ ﻣﻮﻥ ﺭﻭ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﺑﮑﻨﻪ .... ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﻋﯿﺎﺷﯽ ! ﻭ ﻭﻟﺨﺮﺟﯽ ! ﮐﻨﻪ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ : ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﺣﺴﺎﺑﯽ، ﺩﮐﺘﺮ ﻣﻌﯿﻦ، ﺍﯾﺮﺝ ﺍﻓﺸﺎﺭ، ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻣﺼﺎﺣﺐ، ﺩﺍﺭﯾﻮﺵ ﺁﺷﻮﺭﯼ، ﻭ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﭼﻬﺮﻩ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﺶ ﮐﺸﻒ ﻭ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺑﺸﻪ ...ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺧﻔﻘﺎﻥ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﻨﻪ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺗﯿﺘﺮ ﺑﺰﻧﻨﺪ !! ﺍﻭﻧﻘﺪﻩ ﺩﯾﮑﺘﺎﺗﻮﺭ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎﺗﻼﯼ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﻭ ﺑﺒﺨﺸﻪ، ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻭﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎﻡ ﺑﺎﻻﯼ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﺪﻩ !! ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻟﺠﻦ ﺑﮑﺸﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻓﺮﺩﯾﻦ ﺑﺸﻨﺪ !! ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺑﻪ ﺍﺩﺏ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻨﻪ ﮐﻪ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﻓﺮﻭﻍ ﻭ ﺳﻬﺮﺍﺏ ﻭ ﺍﺧﻮﺍﻥ ﻭ ﺷﺎﻣﻠﻮ ﻭ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﺑﺎﺩﯼ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺑﺪﻩ !! ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺑﯽ ﻋﺮﺿﻪ !! ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻪ، ﻋﻘﺎﺏ ﺍﻭﭘﯿﮏ ﺑﺸﻪ ﻭ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺘﻤﻮﻥ ﺭﻭ ﻫﯽ ﺑﺒﺮﻩ ﺑﺎﻻ !! ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺿﺪ ﺩﯾﻦ ﻭ ﺭﻭﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﺁﯾﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻄﻬﺮﯼ ﺁﺯﺍﺩﺍﻧﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺗﺪﺭﯾﺲ ﻭ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ﮐﻨﻦ !! ﻣﻦ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺷﻤﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﻗﻠﺪﺭﻫﺎ، ﺑﯽﺳﻮﺍﺩﻫﺎ، ﻋﯿﺎﺵ ﻫﺎ ﻭ ﺑﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺭﻭ ﻣﯿﺴﺎﺯﻥ !! "

 

«پاسخ شایعه»

  • علیرضا ز.ف
۱۷
بهمن
بسم الله الرحمن الرحیم

http://masaf.ir/images/%DA%86%D9%87%20%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8E%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8E%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%9F-shia%20muslim.jpg

تجربه نشان داده‎است هرگاه دشمن به قدرت کسی اعتراف می‎کند، در اصل او را یک ابرقدرت دیده‎است...

قرن‎ها پیش با تولد مولودی به نام اسلام، غرب و مسیحیت خود را در معرض خطری بزرگ یافتند و از همان ابتدا، تلاش خود را کردند تا این کودک تازه متولد شده را از پای درآورند.
 این ترس وحشت واهی نبود چرا که به گواه تاریخ درست یک قرن بعد از این تولد مبارک، نقشه‎های جغرافیا، فتوحات مسمانان، در قلب اسپانیا را نشان می‎داد و این رویداد، مهرتاییدی بود بر آن وحشت آغازین.
زمان‎ها و دوران‎ها گذشت و نسل جدیدی از مسلمانان، با نام و پرچم امپراتوری عثمانی، دیگر بار شعله وحشتی عمیق را در قلب  غرب افروختند تا جایی که سیاستمداران و متفکران مغرب زمین از هیچ تلاش برای ضربه زدن و فروریختن هیمنه این امپراتوری فروگذار نکردند.
با فروپاشی امپراتوری عثمانی، غرب که در رویای کاذب فروپاشی اسلام و افول تفکر اسلام سیاسی ، خوش بود، فرصت را مناسب دید و جهان را در آغوش سکولاریسم هدایت کرد و تمامی مردم دنیا را به خلسه‎ای عمیق فرو برد.

خوش خیالی و سرمستی غرب، چندی بیش نپایید و سال 1987(1) بود که خیزش دوباره مسلمانان این بار با محوریت ایرانیان، خواب خرگوشی آنان را پریشان کرد و خاطرات سپهبد سورنای سی ساله ایرانی را که با سپاهیان خود یک سوم سپاه روم را نابود کرد مبتکر نبردهای پارتیزانی شد را در اذهان آن‎ها زنده کرد.
  • علیرضا ز.ف